Kwaliteit

De inspanningen van de fysiotherapeuten van Fysiotherapie De Thij zijn gericht op het leveren van ‘Topkwaliteit’ in de zorg.
Om dit te garanderen zijn we ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Hierdoor mogen we ons ‘Register Fysiotherapeuten’ noemen.
Tevens zijn we ingeschreven in de deelregisters voor Manuele Therapie en Sportfysiotherapie.
Dit houdt in dat we de verplichte na- en bijscholingen volgen, een verplicht aantal dagen scholing naar vrije keuze doen en we werken volgens de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld voor verschillende klachtenbeelden.
Bovendien zijn we ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Tot slot werken we bij Fysiotherapie De Thij met een klachtenregeling en is de praktijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08223310.