Sportfysiotherapie

De NVFS sportfysiotherapeut® is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in sport en sporters. Na zijn studie fysiotherapie heeft hij zich verder geschoold tot sportfysiotherapeut. Daardoor weet hij welke eisen een sport aan het lichaam stelt, wat bewegen met ons doet en hij weet wat de motivatie van sporters is.

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de Fysiotherapie. De sportfysiotherapeut is niet alleen geïnteresseerd in sport en sporters, maar heeft hiervoor een uitgebreide bijscholing gedaan en is verplicht zijn specialisatie door bijscholing up to date te houden. Hij mag de titel allround-sportfysiotherapeut® en / of NVFS-sportfysiotherapeut® voeren. Tevens is hij dan Clinical Specialist WCPT® (World Council of Physical Therapy).

De NVFS sportfysiotherapeut® is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en is lid van de NVFS – de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg. Deze registratie verzekert je dat de NVFS sportfysiotherapeut® bij- en nascholingen volgt en naar congressen gaat. Oftewel: hij heeft de meest actuele kennis en vaardigheden in huis.
Dit stelt hem in staat om jou op het vlak van sport en gezondheid te adviseren, te behandelen en te begeleiden. Dat geldt niet alleen in een medische setting - als de dokter je doorverwijst.


Je kunt zelf rechtstreeks met de NVFS sportfysiotherapeut® een afspraak maken. Welke afspraak of behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, is afhankelijk van je verzekering.

(zie http://www.nvfs.nl/)